ALLMÄNNA VILLKOR

 

1 - KUNDTJÄNST

 

Du kan nå vår kundtjänst på:

Beetronics
Olof Palmesgata 29
Stockholm, 111 22
Sverige

Telefon: 0844-680 783
Fax: 0844-680 621
E-mail: info@beetronics.se

Öppettider:
Telefon: Man - Fre: 8:30 - 17:30
Kontor: Man - Fre: 9:00 - 17:00

 

2 - ALLMÄNT

 

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer Beetronics-produkter via beetronics.se. För beställningar som görs via www.beetronics.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att du gör en beställning av beetronics-produkter ingår du ditt avtal med Beetronics. 

2.2 När du beställer Partnerprodukter, ingår du ett avtal med Beetronics och respektive Beetronics partner. Kontaktinformation, inklusive företagsnamn och adress, till relevant Beetronics partner anges på produktsidan. 

2.3 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är
(a) 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och
(b) bosatt i Sverige.

2.4 Beetronics förbehåller sig rätten att, när som helst, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på www.beetronics.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

 

 

3 - PRISER OCH LEVERANSKOSTNADER

 

3.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). Beetronics, eller relevant Beetronics partner vid köp av Partnerprodukter, innehar äganderätten till Produkterna till dess full betalning har erlagts. 

3.2 Expressleverans erbjuds för vissa beställningar av Beetronics-produkter. När du gör din beställning framgår i det sista beställningssteget om expressleverans erbjuds avseende din beställning. 

 

 

4 - BETALNING


4.1 Beetronics erbjuder följande betalningsalternativ: förskottsbetalning, betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card, American Express), betalning via faktura och betalning via Paypal. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen (”EU”). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner. 

4.2 Om du väljer att betala med kreditkort, så kommer ditt kort att debiteras den dag vi skickar din beställning. 

4.3 Vid köp mot faktura är betalningsfristen trettio (14 och 30) dagar. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift om sextio (60) kronor (SEK) per betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning. Vid försenad eller utebliven betalning kommer den första betalningspåminnelsen att skickas trettio (14) dagar efter att du har mottagit leveransbekräftelsen för din order. Vid eventuella påföljande betalningspåminnelser kommer dessa att skickas med tio (14) dagars intervaller, räknat från datumet för den första betalningspåminnelsen. Du har rätt att inkomma med bevisning utvisande att kostnaden för den faktiska skadan för utebliven betalning är lägre än påminnelseavgiften, eller att ingen skada har uppstått överhuvudtaget. 

4.4 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form.

 

 

5 - REKLAMATION

 

5.1 Du har alltid rätt att inom tre (2) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Om du vill reklamera en felaktig Partnerprodukt kan du även, men är inte skyldig att, reklamera till relevant Beetronics partner. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid. 

5.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Beetronics att antingen ersätta eller reparera produkterna. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Beetronics eller, i förekommande fall, relevant Beetronics partner. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. 

 

 

6 - LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER

 

6.1 Du som privatperson har rätt att utöva din ångerrätt gentemot Beetronics och, i förekommande fall, relevant Beetronics-partner, och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje part som agerat å dina vägnar, dock inte transportföretaget, fick den sista Produkten i beställningen i besittning. 

6.2 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande (fax: +45 8988 2914, E-mail: info@beetronics.se). Du kan använda ångerrättsblanketten nedan, men det är inte något krav.

6.3 Hvis du ophæver din købsaftale ved at gøre brug af din fortrydelsesret, er vi forpligtiget til at refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig inklusiv leveringsomkostninger (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en leveringsmetode, som ikke er den standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet forsinkelse og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog din meddelelse vedrørende fortrydelse af købsaftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den samme betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig. Vi opkræver ikke nogle gebyrer i forbindelse med refunderingen. Vi tilbageholder imidlertid din refundering, indtil vi har modtaget de refunderede varer, eller indtil du har forsynet os med bevis for, at du har returneret de omhandlede varer, alt efter hvilken omstændighed der indtræder først. 

6.4 Du er forpligtet til at returnere alle de omhandlede varer til os uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde købsaftalen. 

6.5 Ovenstående betingelser anses for opfyldt, hvis du returnerer de omhandlede varer inden for 14-dages fristen. Vi refunderer forsendelsesomkostningerne under forudsætning af, at du bruger de vedlagte returdokumenter til brug for forsendelse i det land, hvortil du fik leveret dine varer, idet du ellers vil være forpligtet til selv at betale forsendelsesomkostningerne. Du er kun forpligtet til at afholde omkostninger til eventuelle værdiforringelser af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes din fejlagtige behandling af varerne i forbindelse med undersøgelse af varernes stand, egenskab og funktion. 

 

 

7 - ÅTERBETALNINGAR

 

Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som du själv använde för att betala dina Produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan vi därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade via Paypal eller med kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt Paypal-konto respektive kredit- eller bankkort. Om du använde ett presentkort för att betala dina varor, kommer återbetalningen av det aktuella beloppet att ske genom att du får ett tillgodohavande registrerat på ditt presentkortskonto.

 

 

8 - IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

Samtliga immateriella rättigheter tillhöriga Beetronics, dess koncernbolag och/eller licensgivare, inklusive men inte begränsat till varumärken och verk som skyddas av upphovsrätt återgivna på beetronics.se, tillhör Beetronics, dess koncernbolag och/eller dess licensgivare som reserverar sig samtliga rättigheter därtill. Det innebär att all användning av www.beetronics.se eller dess innehåll som utgör ett nyttjande annat än sådant nyttjande som faller inom en Kunds åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp av Beetronics-produkter kräver föregående skriftligt tillstånd av Beetronics. Till undvikande av oklarhet så innebär detta att all kopiering eller lagring av innehåll från www.beetronics.se, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Beetronics. Denna begräsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om Beetronics-produkter.

 

 

 

 

Logga in
Välkommen tillbaka
Glömt lösenord?
Jag är ny här
Skapa konto
#replace title#
Kundvagn
Din kundvagn är tom

Det finns inga produkter i din kundvagn

Se våra skärmar